Mali Müşavir Kimdir,Ne İş Yapar?

Mali Müşavir Kimdir,Ne İş Yapar?

Mali Müşavir Kimdir,Ne İş Yapar?

Anayasada belirlenen 3568 sayılı meslek kanunuyla,muhasebe prensiplerine ve mevzuatta yer alan hükümlere dayanarak defter tutup beyanname vermek gibi alanlarda yetkilendirilen meslek grubudur.Eğitim,staj,sınavlarla birlikte mali müşavir olmak için 8 sene emek vermek gerekiyor.

Mali müşavir olmak için hukuk,iktisat,maliye,işletme,bankacılık,kamu yönetimi veya siyasal bilimler bölümlerinin birinden mezun olmak ve bu alanda staj yapmak gerekir.Staj süresi 3 yıldır ve ayrı bir sınavla başlar.Yüksek lisans mezunlar içinse staj süresi 2 yıldır.

Staj bitiminde girilen meslek sınavında başarılı olunduğu halde mali müşavirlik ruhsatı elde edilir.

Ruhsat alan mali müşavirler bölgelerindeki meslek odalarına veya TÜRMOB’a kayıt olarak görevlerini yaparlar.Mali müşavir isterse kendi ofisini açarak hizmet verir,isterse de bir şirkete bağımlı olarak imza yetkisini kullanır.Kendi ofisini açarak çalışan mali müşavirler,bağlı olduğu meslek odasından tescil belgesi almak zorundadır.

Bunun dışında mali müşavirler bağımsız denetçi veya vergi denetçisi olarak da çalışabilir.

Mali müşavirlerin işi muhasebeyle ilgilenmektir.Muhasebe hassas ve özen isteyen bir iştir.Bir işletme muhasebe sayesinde işinin kar getirip getirmediğini anlar,analizlerini yapar ve buna göre işinde büyüme veya küçülmeye giden hesaplar yapar.

Serbest Mali Müşavir Nedir?

3568 nolu kanunun 2.maddesinin a fıkrasına göre Serbest mali müşavirler herhangi bir işyerine bağlı olmadan çalışan mali müşavirlerdir.Serbest mali müşavirler:

 • Gerçek ve tüzel işletmelerin mevzuatına göre,bilanço,kar-zarar defterini tutar,belgelerini düzenler.
 • İşletmelere finans ve muhasebe konusunda destek olur,mali konularda gelişmesi için katkıda bulunur.
 • Mali konularda denetim,analiz yapar,fikir beyan eder.

Yeminli Mali Müşavir Nedir?

3568 nolu kanunun 2.maddesinin b fıkrasına göre Yeminli mali müşavirler bir gerçek veya tüzel işletmeye bağlı olarak çalışan,işletmelerin muhasebelerini kuran,belge dalı olarak analiz yapan,mali konularda destek veren,mali tablo ve beyanname düzenleyen,denetleme işini yapan kişilerdir.Serbest mali müşavirler meslekte 10 yılını doldurduktan sonra bir sınava girerler ve başarı gösterdikleri takdirde yeminli mali müşavir olmaya hak kazanırlar.

Yeminli mal, müşavirler serbest mali müşavirlerin yaptığı şu işlemleri yapamazlar:

  • Muhasebe bürolarına ortak olamazlar veya kendilerine muhasebe ofisi açamazlar.
  • Muhasebeyle ilgili bir defter tutamazlar.

  Mali Müşavirin Görevleri?

  3568 nolu kanunda mali müşavirlerin günlük iş akışı ve görevleri açık ve net şekilde belirtilmiştir.Bunlar;

  • İşletmelerin gelir-gider rakamlarını deftere veya elektronik sisteme kaydetmek
  • İşletmelerin kurulması için SGK,Ticaret Odası gibi işlemlerin takip etmek
  • İşletmelerde muhasebe sistemini kurmak veya geliştirmek
  • Mükelleflerden gelir-giderleri toplayarak muhasebeye veya elektronik programa kaydetmek
  • Ay sonunda bordo hazırlayarak işletmelere göndermek
  • Belgelere dayanarak,bilanço ve mali tabloyu oluşturmak
  • Aylık,3 aylık ve yıllık vergi beyannamelerini oluşturup,onaylayarak tahakkuk fişleri almak
  • İşletmeden banka ekstrelerini alarak,banka hareketlerini kontrol etmek,bunları elektronik sisteme işlemek ve banka mutabakatlarını yapmak
  • Tahakkuk fişlerini işletmelere göndermek
  • İşletmelere muhasebe ve mali konularda destek olmak danışmanlık yapmak
  • İşletmelere kuruluş işlemlerinin yanı sıra birleşme,bölünme,devir ve tasfiye işlemlerinde de yardımcı olmak
  • Adres değişikliği,faaliyet değişimi gibi işleri düzenlemek
  • Sermaye artırımı gibi özel amaçlı işler için, tespit raporları yapmak
  • SGK’da işe giriş,işten çıkış,aylık hizmet gibi bildirgeleri hazırlamak ve onaylamak
  • Tahakkuk fişlerini işletmelere ileterek SGK ödemesini yapılmasını sağlamak
  • Gerektiğinde resmi makamlara mevzuata uygun işler yapıldığını gösteren belgeleri sunmak
  • Gerekli eğitimleri ve evrakları aldıktan sonra,adli yargıda,vergi idare mahkemelerinde tahkim ve bilirkişilik yapmak
  •  Muhasebe prensiplerine ve mevzuatta yer alan hükümlere dayanarak,muhasebe defterlerini tutmak,muhasebe tablo ve evrakları üstünde çeşitli incelemeler yapmak,denetlemek,görüş bildirmek,rapor düzenlemek.Yorumlar

Yorum Yap

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz
Teknolojinin gücüne güvenen İşletmelere 20 GÜN ÜCRETSİZ DENE

En yeni blog paylaşımlarımız

Büyük Defter Nedir?
 • 10 / 7
 • 2020

Büyük Defter Nedir?

Büyük defter nedir? Büyük defter, yevmiye defterlerine kaydedilen işlemleri sistemli olarak hesaplara dağıtan muhasebe defterine denir. Diğer adı defteri kebir olan bu de...

Bilanço Nedir?
 • 8 / 7
 • 2020

Bilanço Nedir?

Gün içinde gerçekleşen ekonomik olayların kayıtları muhasebe tarafından tutulur. Örneğin; bir şeyin satın alımı, tedarikçilere ödemelerinin yapılması, şirketteki çalışanl...

Findeks Kredi Notu Nedir? Nasıl Hesaplanır?
 • 29 / 6
 • 2020

Findeks Kredi Notu Nedir?...

Findeks Kredi Notu Nedir? Nasıl Hesaplanır?