Mali Müşavir Kimdir,Ne İş Yapar?

Mali Müşavir Kimdir,Ne İş Yapar?

İçindekiler


Mali Müşavir Kimdir,Ne İş Yapar?

Anayasada belirlenen 3568 sayılı meslek kanunuyla,muhasebe prensiplerine ve mevzuatta yer alan hükümlere dayanarak defter tutup beyanname vermek gibi alanlarda yetkilendirilen meslek grubudur.Eğitim,staj,sınavlarla birlikte mali müşavir olmak için 8 sene emek vermek gerekiyor.

Mali müşavir olmak için hukuk,iktisat,maliye,işletme,bankacılık,kamu yönetimi veya siyasal bilimler bölümlerinin birinden mezun olmak ve bu alanda staj yapmak gerekir.Staj süresi 3 yıldır ve ayrı bir sınavla başlar.Yüksek lisans mezunlar içinse staj süresi 2 yıldır.

Staj bitiminde girilen meslek sınavında başarılı olunduğu halde mali müşavirlik ruhsatı elde edilir.

Ruhsat alan mali müşavirler bölgelerindeki meslek odalarına veya TÜRMOB’a kayıt olarak görevlerini yaparlar.Mali müşavir isterse kendi ofisini açarak hizmet verir,isterse de bir şirkete bağımlı olarak imza yetkisini kullanır.Kendi ofisini açarak çalışan mali müşavirler,bağlı olduğu meslek odasından tescil belgesi almak zorundadır.

Bunun dışında mali müşavirler bağımsız denetçi veya vergi denetçisi olarak da çalışabilir.

Mali müşavirlerin işi muhasebeyle ilgilenmektir.Muhasebe hassas ve özen isteyen bir iştir.Bir işletme muhasebe sayesinde işinin kar getirip getirmediğini anlar,analizlerini yapar ve buna göre işinde büyüme veya küçülmeye giden hesaplar yapar.

Serbest Mali Müşavir Nedir?

3568 nolu kanunun 2.maddesinin a fıkrasına göre Serbest mali müşavirler herhangi bir işyerine bağlı olmadan çalışan mali müşavirlerdir.Serbest mali müşavirler:

 • Gerçek ve tüzel işletmelerin mevzuatına göre,bilanço,kar-zarar defterini tutar,belgelerini düzenler.
 • İşletmelere finans ve muhasebe konusunda destek olur,mali konularda gelişmesi için katkıda bulunur.
 • Mali konularda denetim,analiz yapar,fikir beyan eder.

Yeminli Mali Müşavir Nedir?

3568 nolu kanunun 2.maddesinin b fıkrasına göre Yeminli mali müşavirler bir gerçek veya tüzel işletmeye bağlı olarak çalışan,işletmelerin muhasebelerini kuran,belge dalı olarak analiz yapan,mali konularda destek veren,mali tablo ve beyanname düzenleyen,denetleme işini yapan kişilerdir.Serbest mali müşavirler meslekte 10 yılını doldurduktan sonra bir sınava girerler ve başarı gösterdikleri takdirde yeminli mali müşavir olmaya hak kazanırlar.

Yeminli mal, müşavirler serbest mali müşavirlerin yaptığı şu işlemleri yapamazlar:

  • Muhasebe bürolarına ortak olamazlar veya kendilerine muhasebe ofisi açamazlar.
  • Muhasebeyle ilgili bir defter tutamazlar.

  Mali Müşavirin Görevleri?

  3568 nolu kanunda mali müşavirlerin günlük iş akışı ve görevleri açık ve net şekilde belirtilmiştir.Bunlar;

  • İşletmelerin gelir-gider rakamlarını deftere veya elektronik sisteme kaydetmek
  • İşletmelerin kurulması için SGK,Ticaret Odası gibi işlemlerin takip etmek
  • İşletmelerde muhasebe sistemini kurmak veya geliştirmek
  • Mükelleflerden gelir-giderleri toplayarak muhasebeye veya elektronik programa kaydetmek
  • Ay sonunda bordo hazırlayarak işletmelere göndermek
  • Belgelere dayanarak,bilanço ve mali tabloyu oluşturmak
  • Aylık,3 aylık ve yıllık vergi beyannamelerini oluşturup,onaylayarak tahakkuk fişleri almak
  • İşletmeden banka ekstrelerini alarak,banka hareketlerini kontrol etmek,bunları elektronik sisteme işlemek ve banka mutabakatlarını yapmak
  • Tahakkuk fişlerini işletmelere göndermek
  • İşletmelere muhasebe ve mali konularda destek olmak danışmanlık yapmak
  • İşletmelere kuruluş işlemlerinin yanı sıra birleşme,bölünme,devir ve tasfiye işlemlerinde de yardımcı olmak
  • Adres değişikliği,faaliyet değişimi gibi işleri düzenlemek
  • Sermaye artırımı gibi özel amaçlı işler için, tespit raporları yapmak
  • SGK’da işe giriş,işten çıkış,aylık hizmet gibi bildirgeleri hazırlamak ve onaylamak
  • Tahakkuk fişlerini işletmelere ileterek SGK ödemesini yapılmasını sağlamak
  • Gerektiğinde resmi makamlara mevzuata uygun işler yapıldığını gösteren belgeleri sunmak
  • Gerekli eğitimleri ve evrakları aldıktan sonra,adli yargıda,vergi idare mahkemelerinde tahkim ve bilirkişilik yapmak
  •  Muhasebe prensiplerine ve mevzuatta yer alan hükümlere dayanarak,muhasebe defterlerini tutmak,muhasebe tablo ve evrakları üstünde çeşitli incelemeler yapmak,denetlemek,görüş bildirmek,rapor düzenlemek.Yorumlar

Yorum Yap

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz

En yeni blog paylaşımlarımız

Girişimcilere Muhasebeci Seçme Rehberi
 • 24 / 3
 • 2021

Girişimcilere Muhasebeci ...

İşletmenin sektörü ne olursa olsun iş planlarının olası getirileri de ne kadar kârlı ve ne kadar yüksek olursa olsun hesaplar doğru tutulmadığı sürece, evraklar ile bilgi...

Bilinmesi Gereken Ekonomi Terimleri Nelerdir?
 • 23 / 2
 • 2021

Bilinmesi Gereken Ekonomi...

Tüketici fiyatı endeksi olarak bildiğimiz TÜFE, bir tipik tüketicinin satın almış olduğu belirli bir hizmet ve ürün grubunun fiyatlarında ortalama değişim göstermekte ola...

Ticari E-Fatura ile Temel E-Fatura Nedir ve Farkları Nelerdir?
 • 8 / 2
 • 2021

Ticari E-Fatura ile Temel...

E-fatura mükellefleri fatura kesmeye başlamadan önce iki kavram hakkında bilgi sahibi olmalılardır. Bunlar ticari e-fatura ve temel e-fatura kavramlarıdır.

Teknolojinin gücüne güvenen İşletmelere Ücretsiz Kullan