Şirketlerin Adres Değişiklikleri Nasıl Yapılır?

En iyi pazaryeri entegrasyonu Jet Stok

Tüm pazaryerlerinizi tek bir panelden kolay ve güvenle yönetin. Trendyol, Hepsiburada, N11, Çiçeksepeti, Amazon, Pazarama, PTT AVM, GXLocal, Ozon ve E-Ticaret sitenizi entegre edebilirsiniz.

Daha fazla bilgi al
Şirketlerin Adres Değişiklikleri Nasıl Yapılır?


Şirketlerin Adres Değişiklikleri Nasıl Yapılır?

Ticari işletmelerin; belirli sebepler nedeniyle iş yerlerini başka bir bölgeye veya illere taşımaları, bu değişikliği belirli kurumlara bildirme zorunluluğunu da beraberinde getirir. Adres değişikliği bildirimleri birden fazla kuruma, farklı farklı şekillerde yapıldığından dolayı hepsinin koşullarını adım adım bilmek gerekir. Bu adres değişikliği bildirimlerinin zamanında yapılmaması ya da hiç yapılmaması durumunda idari yaptırımlar söz konusu olur. 

Limited Şirketlerinde Adres Değişikliği Nasıl Yapılır?

Adres değişikliği yapacak şirket bir limited şirketiyse adres değişikliğini birtakım adımları takip ederek tamamlayabilirler. Söz konusu adımlar aşağıdaki gibidir:

•Önce MERSİS üzerinden bir başvuru yaparak talep numarası alınabilir. Alınan talep numarasıyla randevu şartı aranmadan bölge temsilciliğine müracaat edilebilir.

•Dilekçe yazılmalıdır. Dilekçe, şirketin yetkili kişisi tarafından imzalanmalıdır. Şirket kaşesi basılmalıdır. Eğer dilekçe vekaleten imzalanmışsa vekaletin aslı veya onaylı sureti dilekçenin dosyasına eklenmelidir.

•Genel kurur kararlı, noter onaylı olan bir örneği ile belgelendirilmelidir ve düzenlenen hazirun cetveli de dosyaya eklenmelidir.

Genel kurul kararı da 3 aşamada incelenir. Bu aşamalar aşağıda verildiği gibidir:

•Çağrı usulüne göre söz konusu toplantıda bütün ortaklar yer almıyorsa müdürler toplantı gününden 15 gün önce genel kurula çağrıda bulunurlar. Şirketin ana sözleşmesine göre süre uzatılabilir veya 10 güne kadar kısaltılabilir. Burada genel kurulun sorumluluğu esas sözleşmede olması gereken şekliyle çağrıda bulunmasıdır. Gerekmesi durumunda bu çağrı, internet sitesi üzerinden de yapılabilir. Bu şekilde yapılacak çağrı kesinlikle Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin yayımladığı ilanla olmalıdır. Pay defterinde adı geçen ortaklar ile öncesinde şirkete pay sahibi olduğunu iddia eden kişilere, toplantı günü ile ilanın bulunduğu gazeteler iadeli taahhütlü mektupla bildirilir. 

•Bütün ortakların toplantıya katılmadıkları durumlarda tescil müracaatı, davetin ilanına ait olan Ticar Sicil Gazetesinin kopyasıyla iadeli taahhütlü bildirim içeren belgelerin ilavesiyle yapılır. Eğer söz konusu şirketin ana sözleşmesinde özel bir çağrı usulü bulunuyorsa buna göre belge eklenir.

•Tüzel ortağın adına kararı imzalayan şahsın apostili Türkçe tercüme edilmiş sicil özeti şeklinde eklenir.

Anonim Şirketlerde Adres Değişikliği İşlemi Nasıl Sağlanır?

Söz konusu şirket anonim şirket ise ve adres değişikliği yapılacaksa limited şirketlerde olduğu gibi anonim şirketlerde de takip edilmesi gereken bazı adımlar vardır. Bu adımlar şu şekildedir:

•Önce MERSİS’ten başvuru yapılmalı ve talep numarası alınmalıdır. Sonrasında da randevu şartı aranmadan bölge temsilciliğine başvuru yapılabilir.

•Dilekçe hazırlanması gerekir. Bu dilekçenin de şirket kaşesi basılı ve şirket yetkilisi tarafından imzalı hâli ile hazırlanması gerekir. Vekaleten imzalanmış dilekçelerde vekaletin asıl hâli ya da onaylı sureti dilekçenin dosyasına eklenir. 

•Noter onaylı olan bir yönetim kurulu kararıyla aslı ve sureti dosyaya eklenir, teslim edilir.


Adres Değişikliği ile İlgili SGK İşlemleri

SGK işlemleri, iş yerinin nereye taşındığına göre farklılıklar gösterir. Eğer farklı bir ile taşında söz konusuysa farklı bir işlem, aynı il içinde farklı bölgeye taşınma durumu varsa farklı prosedürler uygulanır. İki durumu da ayrı ayrı inceleyelim:

Farklı Bir İle Taşınma Durumu

5510 sayılı kanunda belirlendiği üzere bir iş yerinin faaliyet göstermekte olduğu adresten başka bir ildeki adrese taşınması durumunda, taşınma gününü takip eden 10 günlük süre içinde SGK’ya iş yeri bildirgesi verilmelidir. Eski adresten yeni adrese taşınan işçilerin de sigorta hakları ile yükümlülükleri kalındığı yerden devam eder. Taşınan iş yerindeyken sigortalı işten ayrılış bildirimi, yeni adreste de sigortalı işe giriş bildirimi yapılır. 

Aynı İl İçinde Taşınma Durumu

İş yeri adresindeki değişiklik aynı il içerisinde olacaksa iş yeri bildirgesini vermek zorunlu değildir. Ancak, taşınma gününü takip eden on gün içinde işveren tarafınca eski ve yeni adresteki gerekli kurumlara söz konusu adres değişikliği yazıyla bildirilmelidir. Bu sayede, yeni adrese ait bilgilere dayalı olarak işverene yeni iş yeri sicil numarası verilmektedir. 

Adres Değişikliği ile İlgili Vergi Dairesi İşlemleri 

Vergi Usul Kanununca iş yeri adres değişikliği durumunda yapılması gerekenler şöyledir:

•Mükellefin adres değişikliğine ait bildirimi sadece yeni vergi dairesine vermesi yeterli olur.

•İş yerinin taşınmasından sonra yeni vergi dairesi yoklama yapacaktır. Bu yoklamayla mükellefin yeni adresinde işe başladığı tespit edildiğinde nakil yolu ile işe başladığı resmi olarak kabul edilir. Bu doğrultuda eski vergi dairesindeki mükellef kaydı yeni adreste ile başlanmış olan tarih itibarı ile sistem tarafından silinir.

•Mükellef, yazdığı dilekçeyi yeni vergi dairesine vereceği gibi başvurusunu da Gelir İdaresi Başkanlığı’na bağlı olan İnteraktif Vergi Dairesine yapabilir. 

•Yeni vergi dairesinde adres taşıma dolayısıyla terkin işlemi sağlandığında o günü takiben ilk iş gününde “Nakil Giden Mükellef Listesi” eski adresin vergi dairesinde yer alır.

Adres Değişikliği ile İlgili Ticaret Odası İşlemleri

İş yerinde adres değişikliği olduğunda genel kurul defteri üzerinde karar alınır. Genel kurul kararı, karar tarihi, karar numarası, toplantıya katılan şahısların bilgileri, MERSİS sistemine kayıt edilir. Aynı il içinde adres değişikliği yapıldığında MERSİS kabul etmez. Bundan dolayı adres değişiklik işlemi ”Değişikliği Başlat” menüsünden adres güncellemesiyle yapılmalı ve onaya gönderilmelidir. Karar onaya gönderildikten sonra MERSİS şirkete referans numarası verir. O numara başvuru dilekçesine eklenir ve alınan karar noterde onaylatılır. Ardından başvuru dilekçesi ile beraber ticaret odası temsilciliğine başvurularak işlem tamamlanmış olur.


Adres Değişikliklerinde MERSİS Numarası Değişir mi?

İş yeri taşınmak istendiğinde MERSİS sisteminde kaydını açmak gerekir. Özellikle il dışına taşınması durumunda sistem şirketten farklı ticaret sicili ister. Ancak sistemin, şirketin ticari kimliğine atadığı MERSİS nu. sabit kalır.

MERSİS numarası, sisteme kayıt olunduğunda görüntülenebilecek numaradır.

Adres Değişikliklerinde Vergi Levhası Değişir mi?

Vergi levhası bir ticari kimliğin vergi sorumluluğunu belirtir. Var olan iş yeri başka bir adrese taşındığında vergi dairesine gerekli bildirimi yapmak gerekir. Ancak, yapılacak olan nakil işleminde eldeki vergi levhası kullanılabilir. Bu noktada yeni vergi dairesinin de yeni adresi onaylaması önemlidir.


Yorumlar

Yorum Yap

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz

En yeni blog paylaşımlarımız

Fatura Hakkında Bilinmesi Gereken 9 Şey
  • 10 / 3
  • 2021

Fatura Hakkında Bilinmesi...

Türkiye’de Maliye Bakanlığı’nın koymuş olduğu kurallar doğrultusunda işletmeler, verdikleri hizmet ya da sattıkları mal karşılığında müşterilerine borç tutarı kadar ticar...

Güven Damgası Nedir?
  • 2 / 3
  • 2021

Güven Damgası Nedir?

Bilindiği üzere internet dünyası sahtekarlık ve tehlike konularında pek çok örnekle dolu. Şirketler, güvenlik kurumları ve de devletler bu konu üzerinde önemli çalışmalar...

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetini Hangi İşletmeler Almak Zorunda?
  • 17 / 2
  • 2021

İş Sağlığı ve Güvenliği H...

2012 senesinin Haziran ayında Resmi Gazete’de yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, işletmeler için İş Sağlığı ve Güvenliğine dair personel istihdamını z...

Jet Stok Pazaryeri Entegrasyonu Detaylı Bilgi